Analytikere oppgir veksten i næringsvirksomheten i EU

Til tross for mange rykter om at den europeiske økonomien i dag ikke er i beste stand, sier tallene det motsatte.

Spesielt, hvis vi analyserer indeksen for næringsvirksomhet de siste årene i land fra euroområdet, kan vi konkludere med at hvert år øker det.

Hvis du for eksempel ser på PMI-ratingen til 19 ledende europeiske land, så viser indeksen for næringsvirksomhet i 2017 rekordvekst over de siste 6 årene.

Dette tyder på at den økonomiske utviklingen til mange medlemmer av EU fortsatt er ganske høy, lønnsomheten til store bedrifter øker og små og mellomstore bedrifter utvikler seg.

Spesielt er Tyskland et slags lokomotiv i dette, som etter april-nedgangen fortsatte veksten i næringsvirksomheten og mottok svært høye priser. Norge er også blant de første, fordi i vårt land er det gode forhold for forretningsutvikling. Mange eksperter advarer om at den samme trenden kan fortsette i 2018, så det er ingen grunn til panikk.

Nyttig informasjon:
sms lån Norge uten kredittsjekk;