Avskoging kan stoppes i Norge

Skogsindustrien i Norge er svært utviklet, men snart kan den slutte å eksistere.

I øyeblikket vurderes et initiativ om et fullstendig forbud mot massedebod for produksjon av møbler, papir og andre forbruksvarer på et offisielt nivå.

Som forfatterne av denne reformen sier, er det svært viktig for å bevare økologien i landet.

Det er ingen hemmelighet at den økologiske situasjonen i Europa har forverret seg betydelig de siste årene. Skog er fortsatt en av de viktigste kildene til rent oksygen, så ødeleggelsen kan få ødeleggende konsekvenser for miljøet. Moderne teknologier tillater produksjon av byggematerialer eller organisk brensel fra andre kilder.

For eksempel kan papir bli laget av resirkulert avfall. I tillegg planlegges de samme restriksjonene å bli introdusert i Storbritannia og Tyskland, fordi det har en meget god indikator for effektivitet. I henhold til tilgjengelig informasjon, i tilfelle en vellykket overgang til et alternativ til tre, kan et slikt forbud mot logging installeres i fremtiden i verden.

Nyttig informasjon:
sms lån Norge;