En rik norsk isbjørn

For noen dager siden var det i Norge en ganske resonanshendelse som rørte nesten alle mennesker, dette landet.

Det viser seg at i løpet av ekskursjonen som foregikk på Svalbard-skjærgården, gikk isbjørn bare rundt og nyter været.

Og på dette tidspunkt kjørte en gruppe turister på de selvdrevne våpenene og guidet seg sammen med dem nær nok til bjørnen til å skremme ham bort.

Men lokale myndigheter tillater ikke skremmende bjørner til noen av måtene man kjenner til, selv om de bare går sammen. Og slike aktiviteter utføres med sikte på sikkerhet for folket selv, som sjelden oppdager at de er et vilt dyr som kan angripe en person når som helst.

Derfor er det strengt forbudt å nærme seg noen av deres ville dyr. Og guiden, nå tvunget til å betale en bøde på tusen tre hundre euro. Og dette er det mest triste øyeblikket i denne historien, som skulle avslutte godt og med hyggelige inntrykk. Men viktigst, ifølge guiden, var det ingen skadet.