Ganske gammel norsk fugl

Når forskerne fant en fugl i fjellet, ville de ikke engang umiddelbart ta henne til laboratoriet, og tro at hun døde ikke mer enn et år siden.

Men en av jentene tok henne med ham, og etter en lang analyse i laboratoriet har forskere konkludert med at denne fuglens alder er omtrent fire tusen to hundre år.

En slik oppdagelse chokket virkelig alle som var i dette laboratoriet. Og etter offentlig bekreftelse av informasjonen ble det klart at dette funnet faktisk er unikt i sitt slag og har ingen analoger. Derfor, hvis noen tviler på påliteligheten til det som har blitt sagt av forskere, kan han selvstendig ta en ekskursjon til selve laboratoriet der denne største oppdagelsen ble gjort.

Og takket være denne fuglen er det nå mulig å lære mye om miljøet på den tiden, som de som allerede berørte fortiden, der denne fantastiske fuglen levde, skal gjøre. Det er mulig at de nyoppdagede fakta blir ganske interessante og informative for menneskeheten.