I 2018 skal inntektene til nordmenn øke

Norges økonomiske og økonomiske utvikling har de siste årene hatt en meget god vekstposisjon.

For det første, siden 2017, har det vært en jevn økning i inntektsnivået for befolkningen. Spesielt, ifølge forskningen, var lån på dagen med kausjonist gjennomsnittlig inntekt i Norge i fjor ca 40 tusen kroon, men i 2018 kan den øke. Ifølge prognoser fra eksperter i år vil befolkningens inntekter vokse til i gjennomsnitt 43000 kr.

Dette er ca 4 700 euro. Det er bemerkelsesverdig at med slike inntekter kan nordmenn fritt betale alle skatter og avgifter, som utgjør ca.

30-40% av det totale budsjettet. Dette skiller søke lån med betalingsanmerkning Norge fra andre europeiske land (Tyskland, Frankrike, Storbritannia), der innbyggerne må bruke mer enn halvparten av månedsfortjenesten på skatter og avgifter.

Hva er årsaken til den økonomiske veksten?

Økonomer kaller flere hovedgrunner til at norsk økonomi vokser og utvikler seg.

Først og fremst skyldes dette økningen i volumene av naturgass og oljeproduksjon, samt eksport av lån på dagen uten sikkerhet disse produktene til utlandet. I tillegg er Norge en av de største leverandørene av fisk og sjømat, samt utstyr til ulike næringer.

Rapporten, laget av økonomer, bemerker at til tross for økningen i inntekt, blir hovedresultatet i statsbudsjettet utsatt for fremtiden. Fonden er allerede i dag mer enn 1 billioner euro, og den fortsetter å øke.