I Norge kommer det en tunnel for skip

Svært snart kan en unik tunnel for skip vises i vårt land. Vi snakker om å bygge en spesiell tunnel som vil bidra til å beskytte skipets sikkerhet under stormer og sterke vind i Norskehavet.

Den vil bli plassert i en spesiell smal passasje, som ligger nær halvøya byen.

Dette er en ganske vanskelig passasje, fordi på grunn av klimatiske forhold oppstår det stormer og stormer her, noe som øker risikoen ved passasje av store sjøgående skip. Takket være byggingen av en ny tunnel blir skjermene beskyttet mot stormen ved hjelp av en spesiell beskyttelsesvegg og vil kunne gå uhindret langs klippene.

Ifølge foreløpige opplysninger er kostnaden for dette prosjektet minst 270 millioner dollar. Uansett, takket være denne tunnelen, vil antall passerende skip øke til 120 per dag.

Nyttig informasjon:
online lån uten kredittsjekk;