I Oslo begynte å ta flere lån

De siste årene i Norge har aktivt begynt å distribuere tjenester som kalles raske lån.

I utgangspunktet var disse lånene ment for folk som møtte en uforutsette krise og ønsket å raskt eliminere det nåværende problemet.

Den høyeste aktiviteten til disse tjenestene er observert i Oslo, hvor de brukes av ca 30% av låntakere.

De største investorene og långivere er private selskaper eller filialer av kjente norske banker som er interessert i rask og effektiv kundeservice.

Lån bidrar til å løse mange økonomiske problemer, men deres største ulempe er den høye prisen. I mange tilfeller er kostnaden for service for en dag i et slikt lån minst 1,2-1,5%. Dette er en meget høy indikator, noe som gjør bruken av mikroloaner en kostbar løsning. Ikke desto mindre bruker norge ofte det til å løse noen kritiske problemer, betale av gjeld eller forhindre inntreden i debitorregisteret.

Nyttig informasjon:
forbrukslån raskt svar;