Norges berikelseshistorie

Overraskende nok har Norge steget fra de fattigste landene i verden så mye at det har blitt det rikeste landet i Europa.

Alt skjedde ganske tilfeldig, men det er naturlig for slike folk som nordmenn.

For noen tiår siden opplevde Norge en akutt mangel på finansiering til den fant olje i Nordsjøen.

Og rett etter det øyeblikket ble landet beriket. Men bare tjenestemenn er ikke skilt fra folk, men hele landet som helhet. Etter å ha mottatt den første fortjenesten fra salget av petroleumsprodukter besluttet regjeringen umiddelbart å modernisere veier, skoler, universiteter og sykehus. Og da pengene ble mer og mer, begynte de å bygge flyplasser i de mest fjerntliggende og utilgjengelige byene i landet deres.

Og samfunnet ble rikere, og landet begynte å stige fra knærne. Og da prisene på de fleste produkter ble redusert til et minimum, begynte en voldshandling fra andre naboland, hvorfra folk kom for billigere varer. Og da gjorde Norges regjering en unik beslutning, prisene ble umiddelbart hevet flere ganger, slik at de var enda mye høyere enn naboene, men lønnene ble økt slik at folk hadde muligheten til å føle seg komfortabel med en slik prispolitikk.