Norges oljefond øker til $ 1 trillion

Det er ingen hemmelighet at en av de grunnleggende grunnlag for utviklingen av norsk økonomi er oljeproduksjon.

Denne naturressursen utvinnes i store mengder og eksporteres til mange land i verden. Likevel vil oljereservene til slutt gå tom, og det er nødvendig å forberede seg for dette øyeblikket.

De siste 20 årene har den norske regjeringen investert i det såkalte Statens pensjonsfond Global.

Dette er et spesialfond som er opprettet for å sikre finansiell stabilitet i landet, når oljereserver vil forsvinne eller det vil slutte å bringe det overskuddet som i dag. Det er bemerkelsesverdig at dette fondet allerede har samlet en stor mengde, som er nok til å sikre at den fremtidige generasjonen av nordmenn ikke hadde økonomiske problemer. Spesielt, ifølge de siste dataene, utgjorde fondets eiendeler 1 trillioner amerikanske dollar, som er en rekordindikator. Faktisk er det en av de største velferdsfondene som er tilgjengelige over hele verden.

Nyttig informasjon:
dine penger lån;