Oljefondet øker volumet av kapitalisering

Norges velferdsfond fortsetter å øke egenkapitalen.

Hittil, i henhold til offisiell informasjon, er mengden av økonomiske ressurser som ligger på fondets balanse over 1 billion amerikanske dollar.

Ifølge fondets ledelse er dette tallet ganske enkelt fantastisk, flere ganger høyere enn de som opprinnelig ble utviklet av eksperter. Ifølge representanten for Norges Bank Investment Management, kalt Yngve Slingstad, har nå overskredet alle forventninger. De første overføringene innenfor rammen av denne organisasjonens funksjon ble gjort i 1996.

Det er åpenbart at ingen for 20 år siden kunne forestille seg hvor stor mengden penger som vil bli samlet i fondet, blir. Hittil har Stiftelsen blitt den største i verden når det gjelder kapitalisering. I henhold til de mest konservative estimatene er verdien av dette fondet nesten 2,5 ganger høyere enn Norges BNP i 2017.

Les mer:
ta lån på dagen;