Statoil ASA besluttet å redusere sine egne kostnader

Et av de største norske oljeselskapene, Statoil ASA, bestemte seg for å gjennomgå sine finansielle kostnader og begynte å spare.

Spesielt, i henhold til tilgjengelig informasjon, vurderer selskapet for øyeblikket muligheten for å redusere finansieringen av oljefeltet Johan Sverdrup med 10% sammenlignet med de opprinnelig planlagte kostnadene.

Åpenbart er beslutningen om å bremse utviklingshastigheten til et av de største oljefeltene et tvunget mål. Eksperter sier allerede at et slikt initiativ kan få negativ innvirkning på arbeidet og redusere utviklingen av hele selskapet.

Nå er det store spørsmålet hvor mye Statoil ASA har ressurser til å dekke planlagt tidsplan for oljeproduksjon i 2017. I tillegg til å redusere kostnadene ønsket ledelsen av firmaet ikke å forlenge leieavtalen samtidig for 16 gjenstander knyttet til deres aktiviteter. Det er for tidlig å snakke om en mulig krise, selv om alle forutsetningene for dette allerede er tydelig synlige.

Nyttig informasjon:
forbrukslån uten sikkerhet med betalingsanmerkning;